Za to zabójstwo, bo tak już można o tym mówić może beknąć już nie tylko sprawca.

Sprawa będzie/jest medialna. Wysoce prawdopodobne że za to poniesie konsekwencje osoba zajmująca się nim podczas pobytu w ZK.

„Według mnie winny jest system i podejście do osądzonych. „

– Służba Więzienna Okiem Klawisza

Artykuły do wglądu:

https://www.infosecurity24.pl/jak-zachowywal-sie-w-wiezieniu-napastnik-z-gdanska-sluzba-wiezienna-zleca-analize