Zakład Karny Tarnów – Oddział „N”.

„Więzienie w więzieniu” – tak to miejsce nazywają skazani. Nikt nie chce tam trafić. Cele „N”– to o nich mowa. Cele, tzw. enek, są małe i maksymalnie okratowane. Odizolowanie więźniów widoczne jest na każdej płaszczyźnie.

Życie osadzonych jest kontrolowane przez 24 godziny na dobę. Każdy ruch jest rejestrowany przez kamery, każde wyjście na spacer odbywa się w kajdankach i co najmniej w towarzystwie dwóch funkcjonariuszy.

joker