Na stronie Ochrona24.info ukazał się artykuł w którym to opisana jest historia funkcjonariusza Policji który w 2018 roku nabył uprawnienia do praw emerytalnych. Tenże Policjant wystąpił do Komendanta KPP Milicz o zwolnienie go oraz wystąpił o przyznanie mu dodatku do emerytury za każdy rok pełnienia służby w OPP i OPI.

Ku zdziwieniu funkcjonariusza nie poszło to jak z płatka. Otrzymał decyzje odmowną uzasadnioną tym że podczas pełnienia służby w wyżej wymienionych pionach nie dokonywał sytuacji świadczących o tym że warunki jego pracy były niebezpieczne.

Policjant nie dając za wygraną odwołał się do WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

WSA oddaliło skargę policjanta.

W uzasadnieniu Sąd przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur, emeryturę podwyższa się o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych:


- podejmował, co najmniej 6 razy w ciągu roku czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego w sytuacjach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;
- uczestniczył, co najmniej przez 30 dni w ciągu roku, w fizycznej ochronie osób lub mienia w warunkach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;
- brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym ratowniczo-gaśniczych, lub bezpośrednio tymi działaniami w miejscu zdarzenia kierował – co najmniej przez 30 dnia w ciągu roku;
- brał udział, co najmniej przez 8 miesięcy w ciągu roku, w stałym wypełnianiu zadań w zakresie bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi: w oddziałach dla nosicieli wirusa HIV, dla osadzonych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych i osadzonych szczególnie niebezpiecznych w okresie do dnia 31 sierpnia 1998 r. lub w oddziałach dla osadzonych niebezpiecznych i w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, o których mowa odpowiednio w art. 88 § 3 i art. 96 § 1 k.k.w. – po dniu 1 września 1998 r.

Ostatni punkt decyzji tyczy się również Nas funkcjonariuszy Służby Więziennej

Całość materiału dostępna na :