Czołem

Dziś chciałem wypowiedzieć się na temat sprawy niewątpliwie delikatnej.

Na pewno słyszeli państwo o takim sformułowaniu. Często w wiadomościach czy filmach. Świetnym przykładem jest film Patryka Vegi. Nie będę tutaj już przytaczał tytułu ale było w nim pokazane jak z „menela” zrobić pozornego milionera.

Pytanie co dzieje się z takimi osobami. Niektóre są świadome tego co robia, inne zaś nie.

Czy to bajka?


297 § 1 KK ;


Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

arslege.pl

286 § 1 KK


Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

arslege.pl

W zależności od tego jak zostanie zakwalifikowany czyn możemy zostać pozbawieni wolności nawet do 8 lat.

słup.jpg
źródło www.bankier.pl

Osadzony „milioner”

Kiedyś podszedł do mnie osadzony poprosił o pomoc bo nie ma papierosów. Usłyszałem śmiech zza drzwi i słowa ” przecież to milioner „, osadzony pochwalił się że w wyroku ma wyłudzenie kredytu na 6mln złotych. – sprawdziłem to prawda. To nie stać Cię na fajki ? odpowiedział że nigdy nie widział tych pieniędzy dostał tyle co za „robotę”.

Mówi że nawet nie był świadom tego o jaką kwotę chodzi.. miał tylko dać dowód i być trzeźwy – opowiadał.
Jak się okazuje na same dane z dowodu oszuści próbują wyłudzić już kwotę do 30tyś zł – a więc pilnujcie swoich dokumentów.

O tym się nie rozmawia..

W zakładach karnych na własne życzenie czy też za nieświadome błędy przebywa bardzo dużo osób. Aktualnie zdarzają się sytuacje że to pewien układ. Nie masz pomysłu na życie zaczynasz kombinować popadasz w długi. Z pomocą przychodzi biały kołnierzyk który oferuje Ci w zamian za odsiadkę trochę kasy na spłacenie długów oraz lekka górka byś miał lżej w pudle plus jakiś grosz na wyjście.

Zdarzają się nawet „umowy” w których świadomie podpisują co następuje.

 

Pozdrawiam

Oddziałowy Gad