Niczym z filmu groźba trafiła do skrzynki Pana Biedronia.

Czy w służbie zdążają się podobne? Myślę że tak.

Co robi się dalej? Umarza gdyż jest niskie prawdopodobieństwo by osadzony zrobił krzywdę funkcjonariuszowi na wolności.

Artykuł 190 kodeksu karnego. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albopozbawienia wolności do lat 2.