Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Arkadiusz Tomczak chciałby pomóc miastu przy udziale osadzonych w Zakładzie przy różnego rodzaju pracach porządkowych.

Jedną z propozycji jest regularne sprzątanie i dbanie o cmentarz Świętokrzyski przy ul. Warszawskiej w Gorzowie.
Dyrektor porusza temat pracy dla więźniów, braków chętnych do służby oraz kwestię podwyżek.

Pozdrawiam 🦎🦎🦎🦎

Oddzialowy Gad