W dniu wczorajszym tj. 12.03.2019 wpłynął projekt rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

Jak wiadomo zdarzało się bardzo szybkie procedowanie pewnych projektów. Więc wysoce prawdopodobne jest, że podwyżki wpłyną już w kwietniu.

„Aktualnie wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wynosi 3,28 i obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1798).

Projektowane rozporządzenie przewiduje podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do poziomu 3,71 od dnia 1 stycznia 2019 r.

Oczekiwanym efektem podwyższenia przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej będzie podwyższenie uposażeń funkcjonariuszom, co korzystnie wpłynie na zmniejszenie rotacji kadr w Służbie Więziennej i podniesienie poziomu satysfakcji zawodowej z tytułu pełnionej służby.

Środki finansowe na wzrost uposażeń od dnia 1 stycznia 2019 r. w związku ze wzrostem wielokrotności o 0,43 oraz wydatki relacjonowane do uposażeń zostały zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w części 37 – Sprawiedliwość w ramach środków na funkcjonowanie Służby Więziennej oraz w rezerwie celowej – część 83, dział 758, rozdział 75818, poz. 64 Środki na modernizację Służby Więziennej.”

Pozdrawiam

Oddziałowy Gad