Napisał do mnie zaprzyjaźniony obserwator naszego profilu.
Przedstawił mi problem, którego właściwie nie dostrzegałem z perspektywy swojej jednostki.

Tym problemem jest to, że modernizując więziennictwo min. poprzez tworzenie OZ’etów czyli oddziałów zewnętrznych degradowano ówczesnych dowódców zmian na stanowiska zastępcy dowódcy.

Wiadomo uposażenie zostało to samo ponieważ przenosząc na niższe stanowisko zostajemy z tym samym uposażeniem. Problem pojawia się dopiero teraz, przeddzień podwyżek.

Załóżmy że Dc-a zmiany dostanie podwyżkę w wysokości 600zł, strzelam żeby nie było, z tym że przeniesiony na etat zastępcy dowódcy dostanie już podwyżkę 550zł.
Czyli wykonując te same co wcześniej zadania w skali roku będzie 600zł w plecy.

Do tej rozkminki podesłał mi również artykuł NSZZ Policjantów

http://www.nszzp-kujpom.pl/info_782.php

W załączeniu pismo ZG NSZZ Policjantów z 11 lutego 2019′ oraz pismo KGP z 8 lutego 2019′