Podesłane w wiadomości prywatnej.

Dane wrażliwe zatajone.