Szanowni Państwo
Pomorska Akademia Sportu i Turystyki wraz z Centrum Wyszkolenia Strzeleckiegochciała by zaproponować  udział w kursach na instruktora strzelectwa, prowadzącego strzelanie LOK tzw. kierownik strzelaniaoraz kursu pierwszej pomocy przedmedycznej zawierającej elementy medycyny polawalki, który planowo rozpocznie się 07 czerwca 2019 w Krakowie Hotel KAIPOL ul.Zarzecze 124 o godz. 17.00

Kurs instruktora strzelectwa składa się z dwóch części: 

1.     ogólnej i pomocy przedmedycznej
 2.     specjalistycznej (strzelectwo).
 Kadra wykładowców to wysokiej klasy specjaliści, wywodzący się z jednostekspecjalnych wojska i policji oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.Kurs nasz jest zgodny z obowiązującymi przepisami, szkolenie przeprowadzanejest na podstawie programu napisanego przez Pana dr Kazimierza Kurzawskiego zAWF Wrocław. Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują:

* Legitymację Instruktora Strzelectwa uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu szkolenia strzeleckiego wynikającego z przepisów MSWiA oraz MENupoważniającą do prowadzenia zajęć z każdego rodzaju typu broni.   * Legitymację prowadzącego strzelanie LOK wydane przez  Zarząd Główny LOKZgodnie z Rozporządzeniem Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wsprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy.
Zakres szkolenia do uzyskania uprawnień

* A. pneumatyczna;* B. palna bocznego zapłonu;* C. palna centralnego zapłonu;* D. maszynowa (pistolet);* G. gładkolufowa,* H. czarnoprochowa.* E. samoczynna;* F. gładkolufowa (powtarzalna – pump action).

    * Pierwsza pomoc przedmedyczną zawierającą elementy TCCC wydane przezCentrum Wyszkolenia Strzeleckiego

Koszt szkolenia -Instruktor strzelectwa 1950 zł, prowadzący strzelanie LOK 550zł, pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami TCCC 350zł.
Łączny koszt w/w szkoleń dla służb mundurowych to 1950zł brutto
W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt biuro@cws.org.pl lub pod nr tel.693740914.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Prokop
http://www.cws.org.pl/
http://www.polishsnipers.org/
>  tel. +48/ 693740914
www.cws.org.plwww.polishsnipers.orgtel. +48/ 693740914

najlepiej :
609438632