Słuchajcie to nie jest tak, że ktoś popełnił błąd.. to osadzony dopuścił się ucieczki.

„Zdarzenia mają do siebie to, że się zdarzają!”

Od dziś ogólnopolska „sraczka” konwojowa. Zaraz specjaliści obmyśla nowe instrukcje i zalecenia dotyczące konwojów. Nikt nie bierze pod uwagę czynnika ludzkiego.

Pozdrawiam 🦎🦎🦎🦎