Nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej

Na stronie związkowej ukazał się projekt zaprezentowany przez Gen. Kitlińskiego:

„W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących nowelizacji Ustawy o Służbie Więziennej, która zawierać miała realizację postulatów podpisanego porozumienia z 19 listopada 2019 roku uprzejmie informujemy, że przedstawiamy projekt tej nowelizacji Ustawy jaki został wypracowany i zaakceptowany przez ścisłe kierownictwo SW i Prezydium ZG NSZZ FiPW.

Poniżej pismo skierowane do Przewodniczącego Zarządu Głównego wraz z projektem porozumienia.”

źródło ZG NSZZFIPW