Nagranie podesłane w wiadomości prywatnej. Więzienie Chełm.